3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu:
Kütüphanecilikte kaynakların yeterlilik durumu uluslararası standartlara göre belirlenmektedir. Bu standartlar Yükseköğretim Kurulu Üniversite Kütüphaneleri Çalışma Grubu tarafından 2014’de yapılan çalışmada açıkça ve tablo şeklinde belirtilmiştir.

2020 Yılı Sonu İtibariyle Otomasyon Sisteminde Bulunan Koleksiyon
Basılı Kitap 65688
Elektronik Kitap (Abonelik) 202330
Elektronik Kitap (Ücretsiz) 23892
Tez 588
Proje 249
Görsel-İşitsel (CD/DVD/VCD) 257
Basılı Dergi (Başlık) 1735
Elektronik Dergi (Başlık) 35035
Çevrimiçi Veritabanı 45

Veritabanları:

No Veritabanı Adı Abonelik Yöntemi
1 CAB Abstracts EKUAL_ULAKBİM
2 EBSCOHOST EKUAL_ULAKBİM
3 Academic Search Ultimate EKUAL_ULAKBİM
4 Business Source Ultimate EKUAL_ULAKBİM
5 Central & Eastern European Academic Source EKUAL_ULAKBİM
6 ERIC EKUAL_ULAKBİM
7 MasterFILE Complate  EKUAL_ULAKBİM
8 MasterFILE Reference eBook Collection EKUAL_ULAKBİM
9 Newspaper Source Plus EKUAL_ULAKBİM
10 OpenDissertations EKUAL_ULAKBİM
11 Regional Business News EKUAL_ULAKBİM
12 The Belt and Road Initiative Reference Source EKUAL_ULAKBİM
13 TR Dizin EKUAL_ULAKBİM
14 Applied Science & Business Periodicals Retrospective EKUAL_ULAKBİM
15 Applied Science & Technology Index Retrospective EKUAL_ULAKBİM
16 Art Index Retrospective EKUAL_ULAKBİM
17 Business Periodicals Index Retrospective EKUAL_ULAKBİM
18 Education Index Retrospective EKUAL_ULAKBİM
19 European Views of the Americas: 1493 to 1750 EKUAL_ULAKBİM
20 GreenFILE EKUAL_ULAKBİM
21 Humanities & Social Sciences Index Retrospective EKUAL_ULAKBİM
22 Library, Information Science & Technology Abstracts EKUAL_ULAKBİM
23 MEDLINE EKUAL_ULAKBİM
24 Newswires EKUAL_ULAKBİM
25 Teacher Reference Center EKUAL_ULAKBİM
26 Web News EKUAL_ULAKBİM
27 DynaMed EKUAL_ULAKBİM
28 Emerald Premier eJournal EKUAL_ULAKBİM
29 IEEE EKUAL_ULAKBİM
30 iThenticate EKUAL_ULAKBİM
31 JSTOR Archive Journal Content EKUAL_ULAKBİM
32 Mendeley EKUAL_ULAKBİM
33 OVID-LWW EKUAL_ULAKBİM
34 ProQuest Dissertations & Theses EKUAL_ULAKBİM
35 ScienceDirect Freedom Collection EKUAL_ULAKBİM
36 Scopus EKUAL_ULAKBİM
37 Springer Nature – Academic Journals EKUAL_ULAKBİM
38 Taylor & Francis EKUAL_ULAKBİM
39 Turnitin EKUAL_ULAKBİM
40 Web of Science EKUAL_ULAKBİM
41 Wiley Online Library EKUAL_ULAKBİM
42 Ebcohost Ebook Academic Collection* Kurumsal Abonelik
43 Sinerji Hukuk Yazılımlarım Mevzuat ve İçtihat Programı** Kurumsal Abonelik
44 Turcademy* Kurumsal Abonelik
45 SOBİAD*** Kurumsal Abonelik

* BŞEÜ Kütüphanesi tarafından abonelik yapılan e-kitap veritabanlarıdır, yıllık abonelik modeli ile erişilmektedir.

** BŞEÜ Kütüphanesi tarafından Hukuk Müşavirliğinin isteği üzerine abone olunmuştur.

*** Sosyal Bilimler Atıf İndeksi bu alanda çalışan akademisyenlerimizin talebi ile abone olunmuştur.

Tablo: Kaynakların Yeterlilik Durumu

Standartlar Kullanıcı Sayısı Koleksiyon
FTE (Potansiyel Kullanıcı Sayısı) Kitap Sayısı/Cilt (Sahip Olunan Basılı+Elektronik Multimedya Dergi Sayısı (Basılı + Elektronik Abonelik)
17.000 204.000 6800 Program X 100 (14300)
Mevcut Sayılar 17.000 65.000 257 36770
Yeterlilik Oranı 100,00% 34% 3,77% 257%

Öğrenme kaynaklarına erişim:

Kütüphanede bulunan öğrenme kaynaklarına erişim, basılı kaynaklar için kütüphaneye gelerek, elektronik kaynaklara ise kampüs içinde herkese açık, kampüs dışından Proxy hizmeti ile sağlanmaktadır.

Kullanıcılarımız http://katalog.bilecik.edu.tr/yordambt/yordam.php adresinden kaynakların salon ya da kütüphane bilgilerine bakarak yer numaralarını not alarak raftaki yerlerinden kolayca bulup ödünç alarak ya da salon içinde, yerinde yararlanabilmektedir. Ayrıca şube kütüphanelerde olan yayınları da danışmada bulunan görevli aracılığıyla getirtebilmektedir.
Kütüphanemizde bulunamayan yayınlar da anlaşmalı üniversitelerden, KİTS aracılığıyla kargo ücreti karşılığında getirtilebilmektedir.

Kaynakların erişimine dair her yıl tüm yeni başlayan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimleri yapılmaktadır.

Öğrenme kaynaklarına uzaktan erişim:

Kullanıcılarımızın elektronik kaynaklara kampüs içinde erişebilmesi için kuruma ait sabit bir bilgisayar kullanması ya da şahsi bilgisayarları için kişisel olarak tanımlanan EDUORAM internet erişimlerini aktif etmeleri gerekmektedir. Kampüs dışı erişim için,  kullanıcılarımızın bireysel internet erişimlerini (sofra.bilecik.edu.tr üzerinden) aktif etmiş olmaları ve Proxy (http://vekil.bilecik.edu.tr/) ayarlarını yapmaları yeterlidir.

3.6.1. Altyapılar

3.6.2. Faaliyetler

3.6.3. Kurumsal Hizmetler

3.6.4. Özel Öğrenciler

3.6.5. Planlama

3.6.6. Bütçe Dağılımı