Kütüphane ve Bilgi Merkezi Kullanım Kuralları

KÜTÜPHANE VE BİLGİ  MERKEZİ KULLANIM KURALLARI

GENEL KURALLAR

 • Kütüphane ve Bilgi Merkezi’nde, kullanıcıların ve koleksiyonun güvenliği açısından; güvenlik kameraları, RFID Elektronik Kontrol Sistemi ve güvenlik görevlileri tarafından 7/24 kesintisiz olarak kontrol altındadır.
 • Kütüphane materyallerine, mobilyalarına, eşyalarına ve diğer malzemelere zarar verenler hakkında disiplin işlemi başlatılır, verilen zarar tanzim ettirilir.
 • Kütüphane ve Bilgi Merkezi içerisinde cep telefonları sessiz konuma getirilmeli görüşme yapılmamalıdır.
 • Kullanıcıları rahatsız edici söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Şişelenmiş su haricinde yiyecek ve içecek ile salonlara girilmemelidir.
 • Özel eşyalar, kütüphane girişinde bulunan  emanet dolaplarına konmalıdır.
 • Özel eşyaların kaybolmasından kütüphane görevlileri sorumlu değildir.
 • Raflardan alınan kitaplar tekrar rafa koyulmaya çalışılmamalı, masa üzerine bırakılmalıdır.
 • Ödünç verilmeyen materyaller, ait olduğu salondan dışarı çıkarılmamalıdır.
 • Kurallara ve görevlilerin uyarılarına uymayan kullanıcılar, Kütüphane ve Bilgi Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanamaz.

ÇALIŞMA SAATLERİ

 • Kütüphane ve Bilgi Merkezi’nin 7/24 Salonu haftanın her günü 24 saat açıktır.Eğitim-öğretim dönemleri hafta içerisin de; Uluğbey Salonu, Biruni Salonu, Dursun Fakih Salonu ve Grup Çalışma Odaları 08:00-22:00, Aşık Paşazade Salonu 08.00-17.00, cumartesi günleri ise Uluğbey Salonu, Biruni Salonu, Dursun Fakih Salonu ve Grup Çalışma Odaları 09:00-16:00 saatleri arasında açık, Aşık Paşazade Salonu kapalıdır . Eğitim-öğretim dönemi dışında salonlar hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında hizmete açıktır.

GÜVENLİK

 • Girişte bulunan güvenlik kapısının uyarı sinyali verdiği durumlarda, güvenlik görevlisi tarafından kullanıcıların üzeri aranabilir, çantaları kontrol edilebilir.

ÜYELİK

 • Kütüphane ve Bilgi Merkezi’nin kaynak ve hizmetlerinden öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile üniversitemiz mensubu olmayan dış kullanıcılarımız yararlanabilir. (Dış kullanıcılarımız ödünç materyal alamamaktadır.)
 • Öğrenci ve personellerimiz üniversitenin verdiği kurum ve kimlik kartı ile kaynak ve hizmetlerden yararlanır.
 • Öğrenci ve personel,  Kütüphane ve Bilgi Merkezi tarafından kendiliğinden doğal üye olurken, kaydı olmayan kullanıcıların (yatay ve dikey geçiş vb. program öğrencileri) kaydı yetkili personel tarafından yapılır.

ÖDÜNÇ

 • Ödünç işlemi kullanıcı tarafından kitapmatiklerden yapılabildiği gibi, kitapmatik üzerinden ödünç/iade işlemi yapamayan kullanıcıların işlemi görevli personel tarafından yapılır.
 • Ödünç işlemleri bizzat kullanıcıların kendiler tarafından yapılmalıdır. Başkası adına lütfen herhangi bir işlem yapmayınız.
 • Ödünç alınan her materyalin tüm sorumluluğu ödünç alana aittir. İade alınan materyaller görevli personel tarafından kontrol edilir; sayfaları kopartılan, yırtılan, çizilen, sayfa kenarlarına notlar yazılan materyaller iade alınmaz, kullanıcıya tazmin ettirilir (ödettirilir). İade edilen materyallerde bu durumlar tespit edildiği taktirde son iade eden kullanıcı sorumlu tutulur.
 • Üye kullanıcılara verilecek materyal sayısı, süresi ve uzatma hakkı aşağıda belirtilmiştir.

           

  Materyal Süre (gün) Uzatma Hakkı
Akademik Personel 10 30 2
İdari Personel 10 30 2
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri 10 30 2
Lisans ve Önlisans Öğrencileri 5 20 2
Dış Kullanıcılar

UZATMA  

 • Süre uzatma işlemleri, internet erişimi olan her yerde, http://w3.bilecik.edu.tr/kutuphane adresinden oturum açıp yapılabilir.
 • Ödünç alınan materyal üzerinde başka bir kullanıcı tarafından ayırtma işlemi yapıldığı taktirde süre uzatma işlemi yapılamaz.

AYIRTMA

 • Üyeler, başka kullanıcılar üzerinde bulunan materyaller için http://w3.bilecik.edu.tr/kutuphane adresinden oturum açıp ayırtma işlemi yapabilirler.
 • Rafta mevcut olan materyaller için ayırtma işlemi yapılamaz.
 • Ayırtma işlemi yapılan materyal, kütüphaneye teslim edildiğinde ayırtma rafında muhafaza edilir ve ayırtma yapan kullanıcıya otomatik olarak mesaj gider. Ayırtılan materyaller 3 gün içerisinde ödünç alınmadığı taktir de ayırtma işlemi iptal edilir.
 • Aynı materyal üzerinde birden çok kullanıcının ayırtma yapması durumunda ilk ayırtmayı yapan kullanıcı materyali ödünç alabilir.

GECİKME

 • Ödünç alınan her materyal için, iade tarihinden 3 gün önce başlamak üzere ödünç esnasında verilen e-posta adresine uyarı mesajı gönderilir.
 • Ödünç tarihi bitiminde iade edilmeyen veya uzatma yapılmayan her kitap için günlük gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası tüm kullanıcılar için geçerlidir.
 • Üzerinde iade tarihi geçmiş materyal bulunan kullanıcı, yeni materyal ödünç alamaz.
 • Ödünç aldığı materyalleri her defasında geciktiren ve bu konuda titiz davranmayan kullanıcıların hesapları geçici olarak kapatılabilir veya ödünç sayısı/süresi kısıtlanabilir. 

İADE

 • İade işlemleri kullanıcı tarafından “Kitapmatik” üzerinden yapılır. Kitapmatik üzerinden iade işlemini yapamayan kullanıcıların işlemleri görevli personel tarafından yapılır.
 • İade edilen materyaller görevli personel tarafından kontrol edilir. İade edilen materyalde herhangi bir hasar tespit edildiği durumlarda, materyal son iade işlemi yapan kullanıcıya tazmin ettirilir.

KAYIP MATERYALLER

 • Ödünç alınan materyalin tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 • Ödünç alınan materyalin kaybedilmesi veya yıpratılması halinde, kullanıcıdan aynı materyali temin etmesi istenir. Kaybedilen materyalin yeni baskısı var ise yeni baskısı istenir.
 • Kaybedilen veya yıpratılan materyalin piyasada bulunmaması/bulunamaması halinde kütüphane otomasyon sisteminde kayıtlı fiyatı güncellenerek kullanıcıdan talep edilir.
 • İade tarihi geçen kayıp materyaller için yukarıda belirtilen şartlar haricinde, ayrıca gecikme cezası da uygulanır.

KULLANICILARIN SORUMLULUKLARI

 • Kütüphane ve Bilgi Merkezi, iade tarihi, gecikme, gecikme cezaları, ayırtılan materyaller vd. durumlarda kullanıcıların e-posta adreslerine elektronik posta ile bilgilendirme yapar. Bu nedenle, kullanıcıların mağduriyet yaşamamaları adına Kütüphane ve Bilgi Merkezi’ne verdikleri iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olmalıdırlar. Bu bilgiler daha sonra kütüphane web sayfası üzerinden güncellenebilir. Kullanıcıların, iletişim bilgilerinin yanlışlığından dolayı yaşayabilecekleri mağduriyetlerden Kütüphane ve Bilgi Merkezi sorumlu değildir.
 • Teknik ve başka nedenlerden dolayı e-postanın gitmemesi halinde Kütüphane ve Bilgi Merkezi sorumlu tutulamaz.

ÇALIŞMA ODALARI KULLANIM KURALLARI

 • Çalışma odaları 2 saatlik süreler için kimlik karşılığında ödünç verilir.
 • Odaların gecikme cezası saat bazında kitap gecikme cezaları ile aynıdır.(gecikmeniz 1 dakika dahi olsa gecikme cezası uygulanır.) Lütfen çalışma odalarını vaktinde teslim etmeye özen gösteriniz.
 • Herhangi bir zamanda kullanıcı türü fark etmeksizin (akademik, idari, öğrenci) çalışma odalarını, 3 kişiden az 8 kişiden fazla kullanıcı kullanamaz.
 • Kütüphane kurallarının hepsi (sesli çalışma hariç) çalışma odalarını da kapsamaktadır.

EMANET DOLAPLARI KULLANIM KURALLARI

 • Emanet dolapları haftalık olarak ödünç verilmektedir.
 • Ödünç ve iade işlemleri Uluğbey Salonunda bulunan danışma masasından yapılmaktadır.
 • Emanet dolapları, haftalık iade sınırını aştığı taktirde günlük ceza işlemi uygulanacaktır.
 • Kurallara aykırı kullanımlarda kullanıcının dolabı boşaltması istenebilir.
 • Dolapların temizliğinden kullanıcılar sorumludur.
 • Dolaplarda yiyecek ve içecek bulundurmak kesinlikle yasaktır.
 • Hangi tür kullanıcı olursa olsun ödünç-iade işleminden sonra aynı dolap ödünç alınamaz.
 • Dış kullanıcılarımız emanet dolap kullanım hizmetinden faydalanamamaktadır.