3.6.2. Faaliyetler

3.6.2. Faaliyetler

Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve desteklenme yöntemleri;