Abone Veritabanları

*ACADEMİC SEARCH COMPLETE

Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.

Bu kaynak, 9,100’e yakını tam metin olmak üzere 13,700’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,900 kadarı aynı zamanda hakemlidir. PDF içeriği 1887’ye kadar uzanır. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı doküman türünü tam metin olarak içerir.

 

*AMERİCAN DOCTORAL DİSSERTATİONS, 1933-1955

American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktadır. Basılı indeksi “Doctoral Dissertations Accepted by American Universities” olarak adlandırılmıştır. Yaklaşık 100,000 kayıt içeren American Doctoral Dissertations, 1933-1955 isimli bu kaynak orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

 

*APPLİED SCİENCE & BUSİNESS PERİODİCALS RETROSPECTİVE: 1913-1983 (H.W. WİLSON)

Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan  2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,7 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içermektedir.

 

*APPLİED SCİENCE & TECHNOLOGY İNDEX  RETROSPECTİVE : 1913-1983

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

 

*BUSİNESS SOURCE COMPLETE

İktisadi ve İdari Bilimlere Özel, Dünyanın En Kapsamlı Hakemli Tam Metin İçeriği Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. “JSTOR Business Collection” içindeki dergileri büyük oranda içeren bu veri tabanında yer alan makaleler 1886’ya kadar uzanır. Business Source Complete, içerdiği faklı döküman türleri ile komple bir araştırma aracıdır. Aşağıda tam metin içeriğe dair bilgiler bulabilirsiniz.

 • Tam metin içerik
 • 2,000,e yakın hakemli dergi
 • 1,840’ın üzerinde ticari dergi ve popüler işletme dergisi(en önemli 5 popüler dergiyi aktif tam metin ve gecikmesiz olarak içeren tek veri tabanıdır. Bu dergiler: Bloomberg Businessweek, Forbes, Fortune, Harvard Business Review, Money

 

*CAB DİRECT

CAB Abstracts ve “Küresel Sağlık Bilimleri” ile ilgili bilgi içeren dünyanın önde gelen bibliyografik veri tabanlarındandır. Uygulamalı yaşam bilimleri alanının yanında, referanslarında da kapsamlı ve geniş bir kaynaktır.

 

*DYNAMED

National Science Foundation – NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.

5,700’den fazla başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getirmektedir. Başlıklar içinde ilaç bilgileri de yer almaktadır.

Hergün güncellenen DynaMed’in editörleri her gün 500’den fazla tıp dergisinin içeriğini takip ederler. Her bir makale klinik ilgililik ve bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildikten sonra yeni kanıt içeriğine entegre edilir ve en iyi kanıtı temsil eden genel sonuçlar uygun şekilde değiştirilir. Bu sistematik literatür takip sürecince, DynaMed’in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir.

DynaMed, hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler ve sayısız sağlık profesyoneli tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır.

BMJ tarafından yayımlanan makaleye göre içlerinde UpToDate’in de bulunduğu hasta başı bakım danışma kaynakları arasında en günceli DynaMed olmuştur. (Makaleye http://www.bmj.com/content/343/bmj.d5856.full adresinden erişebilirsiniz).

 

*EBSCOHOST

Dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veritabanı olan EBSCO eBook Academic Collection, tümüyle akademik 112,292 adet elektronik kitap içermektedir. Hukuktan, tıpa, psikolojiden mühendisliğe, tarım ve fen-edebiyata, işletmeden siyaset bilimine, eğitime, güzel sanatlara mimarlığa kadar tüm disiplinlerde yayımlanmış, 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür.

 

*EBCOHOST EBOOK ACADEMİC COLLECTİON

Dünyadaki en geniş kapsamlı (hem sayısal hem de içerik anlamında) multi disipliner, kullanıcı sınırı ve limiti bulunmayan, tam metin elektronik kitap veritabanıdır. EBSCO e-Book Academic Collection veritabanında, 129,842 akademik e-kitap mevcuttur. Yüklenebilir e-kitap sayısı açık ve nettir. Toplam 118,384 e-kitap yüklenebilir özelliktedir. Yani toplam sayının %91’i indirilebilirdir, alan kısım ise, yayıncı sınırlaması sebebiyle yüklenememektedir. Kitapları tek bir seferde 100 sayfaya kadar yazdırma ve e-posta ile gönderme özelliği bulunmaktadır.

 

*EDUCATİON İNDEX RETROSPECTİVE: 1929-1983 (H.W.WİLSON)

Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur. Bazı konu başlıkları: çok-kültürlü/Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim,yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim…

 

*EMERALD  PREMİER  eJOURNAL

Yönetim bilimleri alanında uzman, uluslararası bir yayınevi olan Emerald’ın bütün dergilerini içeren Premier koleksiyonu 23.12.2016 itibariyle ULAKBİM bünyesine alınmıştır.

Emerald Premier koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 13 konu başlığı altında 306 dergi bulunmaktadır.

 

*ERIC (EĞİTİM BİLİMLERİ)

ERIC® (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.

1966’dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazla kayıt içeren ERIC® 337,000 tam metin döküman sunmaktadır.

 

*EUROPEAN VİEWS OF THE AMERİCAS: 1493-1750

John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular:

 • Amerika’daki Britanyalılar
 • Ticaret
 • Keşifler
 • Amerika’daki Flemenkler
 • Amerika’daki Fransızlar
 • Büyük Britanya – Koloniler
 • Amerika’daki dinler ve inançlar
 • Korsanlar
 • Köle ticaret ve çok daha fazlası…

 

*GREENFİLE (ÇEVRE)

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.

9,100’den fazla kayıt için açık erişim tam metin içeren bu veri tabanında, 612,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

 

 

*HUKUKTÜRK

Yaklaşık 25 yıldır ülkemizde Hukuk Bilgi Bankası faaliyeti yürüten öncü şirket HukukTürk, sizlere bugün de yine öncü sayılacak yeni bir“ara yüz” ve çağdaş, gelişkin bir “arama motoru” sunmaktadır. Basit bir kullanıma sahip olan yeni çalışma, çağdaş teknoloji ile eski kullanım alışkanlıklarınıza uygun olarak dizayn edilmiştir. Bazı içerikler güncel mevzuata uygun olarak, yeniden düzenlenmekte olup en kısa sürede kullanımınıza açılacaktır.

 

*HUMANİTİES & SOCİAL SCİENCES İNDEX RETROSPECTİVE: 1907-1984 (H.W.WİLSON)

Humanities &Social Sciences Index veritabanı sosyal bilimlerdeki tarihi dergiler için temel bir kaynaktır. Veritabanı sosyal bilimler referans aracı olarak 1900’lü yılların başından kalma beşeri ve sosyal bilimler alanında önemli dergilerde geniş bir yelpazeye sahip yüksek kaliteli indeksleme sağlamaktadır. Humanities &Social Sciences Index kitap eleştirileri de dahil olmak üzere sosyal bilimler alanında 1 milyon indeksli makale içerir.

 

*IEEE XPLORE

IEEE Xplore elektronik dergi veritabanı bilgi teknolojisi bilgisayar bilimleri, iletişim, multimedya, müzik, nanoteknoloji, sibernetik ve teknoloji ve toplum gibi konularda 3.677.648 elektronik belgeye tam metin (full text) olarak erişim sağlamaktadır.

 

*İTHENTİCATE

Bu veri tabanı, dergiler seri yayınlar, konferans tutanakları, kitaplar, yılık raporlar, patentler ve standartlar için bibliyografik bilgiler ile bazı kaynaklar için tam metin bilgi sağlamaktadır.

 

*KNOVEL

Knovel veritabanı; tamamı akademik ve endüstriyel kaynaklardan oluşan, araştırmacıların güvenilir teknik bilgiye kolayca erişebildiği, interaktif tablo ve grafiklerle zenginleştirilmiş bir kitap veritabanıdır. Mühendislik ile ilgili e-kitapların içerisinde yer alan tablolarda ve grafiklerde formüllerle kendi değerlerini oluşturup interaktif olarak işlem yapabilmekte ve bu verileri Excel’e aktarabilmektedirler. Kullanıcılar interaktif olarak bilgileri sınıflandırır, karşılaştırır ve onları yeni araştırmalarında otomatik olarak kullanabilmektedirler Aynı zamanda datasearch seçeneği ile elementler ile ilgili özel aramalar da yapabilmektedirler.

 

*LİBRARY, İNFORMATİON SCİENCE & TECHNOLOGY ABSTRACT

500’den fazla temel dergi, 50’nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve tutanakları dizinlemektedir.

 

*MASTERFİLE COMPLETE

Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

 

*MEDLİNE

Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE® veri tabanı ile ilgili başlıca disiplinler şunlardır; tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler. MEDLINE®, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde erişilebilen alt başlıklar aracılığıyla 5,600’den fazla güncel biyomedikal dergide yer alan künye bilgileri taranabilir.

Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® ve HealthSTAR® kaynaklarını da indeksler.

 

*MENDELEY

Mendeley araştırmacıların verimini artırabilecek bir referans yönetim sistemi ve dünya çapında 4.5 M’dan fazla kullanıcısı olan bir akademik işbirliği ağıdır. Mendeley Instititonal Edition (MIE) kullanıcılar için genişletilmiş haklar tanıyan ve kurumlar için destek sağlayan bir platform olup temel Mendeley yetkilileri üzerine kuruludur. MIE tarafından araştırmacı ve kütüphaneler için sağlanan genişletilmiş özellikler aşağıdaki gibidir:

 • 5GB kişisel depolama alanı (standard 2GB’dan farklı olarak).
 • Sınırsız kapalı grup kurma özelliği (standard 1 gruptan farklı olarak)
 • Gruplarda 25 kişiye kadar üyelik (standard 3 üyeden farklı olarak)
 • Kurumlar için analiz aracı

 

*NEWSPAPER SOURCE PLUS

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

İçerik:

 • 1,200+ tam metin gazete
 • 130 haber bülteninden haberler
 • 67 milyona yakın tam metin makale

 

*NEWSWİRES

EBSCO’nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire’ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires’ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

 

*SCİENCE DİRECT

ScienceDirect veritabanındaki 2242 derginin 1995 yılı ve sonrası sayılarına tam metin erişim sağlanabilir. ScienceDirect tam metinli veritabanı ULAKBİM tarafından ücretsiz olarak kullanımımıza açılmıştır. ScienceDirect veritabanında olup erişemediğiniz yayınlar 1995 yılı öncesinde yayınlanmış makaleler, e-kitap bölümleri ya da 2242 dergi dışındaki dergilerden gelen yayınlardır.

 

*SCOPUS

Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı, izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan;  hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veritabanıdır. Ulakbim-EKUAL kapsamında Türkiye’deki tüm üniversitelere ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

 

*SPRİNGER

Yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi ve mühendislik alanlarındaki 1991 dergiyi kapsamaktadır. Bu dergilerin 391 tanesi Springer Medicine koleksiyonu, 22 tanesi ise Springer’in Drugs serisini de içeren yine aynı alandaki ADIS koleksiyonudur. Springer tüm makalelere tam metin erişim imkanı sağlayan Springer Dergi koleksiyonu limitsiz kullanım, limitsiz indirme, limitsiz çıktı alma, kampüs dışı erişim ve mobil cihazlarda kullanım özellikleri içermektedir.

 

*TEACHER REFERENCE CENTER

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, en popüler 280 öğretmen & yönetici dergisinin ve magazininin indeks / özet bilgilerini içerir.

 

*ULAKBİM ULUSAL VERİ TABANLARI(UVT) – ULAKBIM TURKİSH NATİONAL DATABASES

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT), araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk olmak üzere aşağıda sıralanan veri tabanlarından oluşmaktadır.

Bu veri tabanları:

*Türk Tıp Veri Tabanı,

*Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

*Yaşam Bilimleri Veri Tabanı

*Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı

 

*URKUND

URKUND bir PrioInfo AB markası olup PrioInfo AB tarafından geliştirilmiştir. PrioInfo; bilgi trafiği açısından yoğun organizasyonların ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilecek 25 yıllık yazılım tecrübesine sahiptir.

URKUND akademi dünyasının katkıları ile geliştirilmiştir. URKUND 2000 yılı sonbaharında bir grup akademisyen tarafından kopya tespiti ve engellenmesini sağlamak amacıyla internet tabanlı bir servis olarak geliştirilmiştir. Kopyacılık yazılı ve görsel basında büyük dikkatle izlenmiş ve sorununun temelleri zamanla fark edilerek, pedagojik çalışmalara destek olacak bir araç ihtiyacı doğmuştur. URKUND hızla gelişerek, kopya çekilmesinin önüne geçilmesinde önemli bir servis olarak Avrupa’da pazar lideri olmuştur.

 

*WEB OF SCİENCE

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Sanat ve İnsani Bilimleri konu alan 12.000’den fazla dergi ve 148.000 konferans bildirisini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir.