Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin, kültürel ve tarihi birikimini ortaya koymak, korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra; üniversitemizin öğretim, araştırma faaliyetleriyle aynı doğrultu da hizmet için gerekli, doğru, güvenilir ve evrensel bilgiye çağdaş olanaklarla erişilmesini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Tüm kullanıcılarımızın bilgiye erişim gereksinimlerine cevap verebilecek; çağdaş teknolojiye ve fiziksel olanaklara sahip, zaman ve mekandan bağımsız tüm kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunabilen, nitelikli bir bilgi ve belge merkezi olmak.