Vizyon

 

Tüm kullanıcılarımızın bilgiye erişim gereksinimlerine cevap verebilecek; çağdaş teknolojiye ve fiziksel olanaklara sahip, zaman ve mekandan bağımsız tüm kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunabilen, nitelikli bir bilgi ve belge merkezi olmak.