6. Sonuç ve Değerlendirme

Birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak sunulması beklenmektedir. Kurum daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda belirtilen iyileşmeye açık yönlerin giderilmesi için alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmeler ve ilerleme kaydedilemeyen noktaların neler olduğu açıkça sunulmalı ve mevcut durum değerlendirmesi ayrıntılı olarak verilmelidir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, zaman ve mekandan bağımsız olarak en iyi hizmeti en kısa sürede ve en hızlı şekilde kullanıcıya ulaştırmak adına güncel ve akademik yayınlarını akademisyen-öğrenci-kullanıcılardan gelen isteklerden oluşturmakta, talepler en kısa sürede doğrudan veya ihale temini ile alınarak teknik işlemlerden geçirilip kullanıcıların istifadesine sunulmaktadır. Elbetteki bilgiye erişim süreci; akademisyen desteği(teşvik ve yönlendirme, lüzum görülen listelerin oluşturulması), kullanıcı ,öğrenci, araştırmacı, (eksik talep oluştuma, eğitim talep etme…) ve kütüphaneden(oryantasyon süreci, eksiklerin tespiti ve giderilmesi) oluşan etkileşimli ve çoklu bir süreçtir. Tüm tarafların çaba ve emeği değerli ve gereklidir.