1.1. İletişim Bilgileri

BİRİM ADI: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Adı Soyadı Unvanı
Kalite Temsilcisi* İsmail AKGÜN Daire Başkanı
Kalite Raportörü** Yüksel ALHANLIOĞLU Şube Müdürü

* Fakültelerde dekanı, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezlerinde müdürleri, koordinatörlüklerde koordinatörü, genel sekreterlikte genel sekreteri, daire başkanlıklarında daire başkanını ifade eder.

** Fakültelerde fakülte sekreterini, enstitülerde enstitü sekreterini, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul sekreterini, araştırma merkezlerinde ve koordinatörlüklerde birim yöneticinin belirleyeceği kişiyi, genel sekreterlikte genel sekreter yardımcısını, daire başkanlıklarında daire başkanının belirleyeceği şube müdürlerini, ifade eder

Bölüm/Program Kalite Komisyonu Üyeleri

Adı Soyadı Unvanı
Eğitim Öğretim Sorumlusu1 Eyüp ULUGÖL Kütüphaneci
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu2 Gülden ÇAVDAR Kütüphaneci
Yönetim Sistemleri Sorumlusu3 Hamit DULUN Kütüphaneci
Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu4 Cem GÜNEŞ Bilgisayar İşletmeni
Anket hazırlama ve değerlendirme Sorumlusu5 Abdulvahap AÇIKÖZ Bilgisayar İşletmeni
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu6 Eyüp ULUGÖL Kütüphaneci

1 Fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde, meslek yüksekokullarının programlarında, enstitü, araştırma merkezi, koordinatörlük, daire başkanlıklarının kendi bünyelerinde, eğitim öğretim çalışma grubunun faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek olan bölüm/program kalite komisyon üyelerini ifade eder. Söz konusu komisyon üyeleri akademik birimlerde bölüm başkanı ve program sorumlusunca, idari birimlerde birim yetkilisince seçilir.

2 Fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde, meslek yüksekokullarının programlarında, enstitü, araştırma merkezi, koordinatörlük, daire başkanlıklarının kendi bünyelerinde, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı çalışma grubunun faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek olan bölüm/program kalite komisyon üyelerini ifade eder. Söz konusu komisyon üyeleri akademik birimlerde bölüm başkanı ve program sorumlusunca, idari birimlerde birim yetkilisince seçilir.

3 Fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde, meslek yüksekokullarının programlarında, enstitü, araştırma merkezi, koordinatörlük, daire başkanlıklarının kendi bünyelerinde, yönetim sistemleri çalışma grubunun faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek olan bölüm/program kalite komisyon üyelerini ifade eder. Söz konusu komisyon üyeleri akademik birimlerde bölüm başkanı ve program sorumlusunca, idari birimlerde birim yetkilisince seçilir.

4 Fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde, meslek yüksekokullarının programlarında, enstitü, araştırma merkezi, koordinatörlük, daire başkanlıklarının kendi bünyelerinde, stratejik plan ve performans göstergeleri çalışma grubunun faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek olan bölüm/program kalite komisyon üyelerini ifade eder. Söz konusu komisyon üyeleri akademik birimlerde bölüm başkanı ve program sorumlusunca, idari birimlerde birim yetkilisince seçilir.

5 Fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde, meslek yüksekokullarının programlarında, enstitü, araştırma merkezi, koordinatörlük, daire başkanlıklarının kendi bünyelerinde, anket hazırlama ve değerlendirme çalışma grubunun faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek olan bölüm/program kalite komisyon üyelerini ifade eder. Söz konusu komisyon üyeleri akademik birimlerde bölüm başkanı ve program sorumlusunca, idari birimlerde birim yetkilisince seçilir.

6 Fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde, meslek yüksekokullarının programlarında, enstitü, araştırma merkezi, koordinatörlük, daire başkanlıklarının kendi bünyelerinde, akademik veri izleme ve değerlendirme çalışma grubunun faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek olan bölüm/program kalite komisyon üyelerini ifade eder. Söz konusu komisyon üyeleri akademik birimlerde bölüm başkanı ve program sorumlusunca, idari birimlerde birim yetkilisince seçilir.