1.1. İletişim Bilgileri

BİRİM ADI: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kalite Görevi Adı Soyadı Unvanı İletişim
Kalite Temsilcisi Özgür ÖZCAN Daire Başkanı ozgur.ozcan@bilecik.edu.tr
Kalite Raportörü Saadettin UĞURLU Şube Müdürü saadettin.ugurlu@bilecik.edu.tr

Fakültelerde dekanı, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezlerinde müdürleri, koordinatörlüklerde koordinatörü, genel sekreterlikte genel sekreteri, daire başkanlıklarında daire başkanını ifade eder.
Fakültelerde fakülte sekreterini, enstitülerde enstitü sekreterini, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul sekreterini, araştırma merkezlerinde ve koordinatörlüklerde birim yöneticinin belirleyeceği kişiyi, genel sekreterlikte genel sekreter yardımcısını, daire başkanlıklarında daire başkanının belirleyeceği şube müdürlerini, ifade eder.

Bölüm/Program Kalite Komisyonu Üyeleri

Eğitim Öğretim Sorumlusu Eyüp ULUGÖL Kütüphaneci eyup.ulugol@bilecik.edu.tr
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Gülden ÇAVDAR  

Kütüphaneci

gulden.cavdar@bilecik.edu.tr
Yönetim Sistemleri Sorumlusu Hamit DULUN Kütüphaneci hamit.dulun@bilecik.edu.tr
Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu  

Cem GÜNEŞ

Bilgisayar İşletmeni cem.gunes@bilecik.edu.tr
Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu Abdulvahap AÇIKÖZ Bilgisayar İşletmeni abdulvahap.acikoz@bilecik.edu.tr
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Eyüp ULUGÖL Kütüphaneci eyup.ulugol@bilecik.edu.tr

 

1. Fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde, meslek yüksekokullarının programlarında, enstitü, araştırma merkezi, koordinatörlük, daire başkanlıklarının kendi bünyelerinde, eğitim öğretim çalışma grubunun faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek olan bölüm/program kalite komisyon üyelerini ifade eder. Söz konusu komisyon üyeleri akademik birimlerde bölüm başkanı ve program sorumlusunca, idari birimlerde birim yetkilisince seçilir.

2. Fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde, meslek yüksekokullarının programlarında, enstitü, araştırma merkezi, koordinatörlük, daire başkanlıklarının kendi bünyelerinde, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı çalışma grubunun faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek olan bölüm/program kalite komisyon üyelerini ifade eder. Söz konusu komisyon üyeleri akademik birimlerde bölüm başkanı ve program sorumlusunca, idari birimlerde birim yetkilisince seçilir.

3. Fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde, meslek yüksekokullarının programlarında, enstitü, araştırma merkezi, koordinatörlük, daire başkanlıklarının kendi bünyelerinde, yönetim sistemleri çalışma grubunun faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek olan bölüm/program kalite komisyon üyelerini ifade eder. Söz konusu komisyon üyeleri akademik birimlerde bölüm başkanı ve program sorumlusunca, idari birimlerde birim yetkilisince seçilir.

4. Fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde, meslek yüksekokullarının programlarında, enstitü, araştırma merkezi, koordinatörlük, daire başkanlıklarının kendi bünyelerinde, stratejik plan ve performans göstergeleri çalışma grubunun faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek olan bölüm/program kalite komisyon üyelerini ifade eder. Söz konusu komisyon üyeleri akademik birimlerde bölüm başkanı ve program sorumlusunca, idari birimlerde birim yetkilisince seçilir.

5. Fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde, meslek yüksekokullarının programlarında, enstitü, araştırma merkezi, koordinatörlük, daire başkanlıklarının kendi bünyelerinde, anket hazırlama ve değerlendirme çalışma grubunun faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek olan bölüm/program kalite komisyon üyelerini ifade eder. Söz konusu komisyon üyeleri akademik birimlerde bölüm başkanı ve program sorumlusunca, idari birimlerde birim yetkilisince seçilir.

6. Fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde, meslek yüksekokullarının programlarında, enstitü, araştırma merkezi, koordinatörlük, daire başkanlıklarının kendi bünyelerinde, akademik veri izleme ve değerlendirme çalışma grubunun faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek olan bölüm/program kalite komisyon üyelerini ifade eder. Söz konusu komisyon üyeleri akademik birimlerde bölüm başkanı ve program sorumlusunca, idari birimlerde birim yetkilisince seçilir.