Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme

İzleme Değerlendirme Raporları

İzleme Değerlendirme Raporları 6 aylık periyotlarda 2017-2021 Kurum Stratejik Planına uygun olarak yapılmaktadır. Birimimizin 2017-2021 Kurum Stratejik Planını İzleme ve Değerlendirme Raporundaki;

“fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması” amacı ve ” üniversitemiz donanım ve ekipmanının yenilenmesi, geliştirilmesi ve işlerlik kazandırılması” hedefine uygun olarak yapılan 6 aylık süreç değerlendirmeleri ilgili raporlarda not edilmektedir. Değerlendirme raporuna ulaşmak için tıklayınız.