3.6.6. Bütçe Dağılımı

3.6.6. Bütçe Dağılımı

Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımına karar verme yöntemi;