2.1. Kalite Politikası

Üniversitemiz Kalite Politikası: Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetimi anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır.

2.1.1. Değerler Yansıması

2.1.2. Strateji Yansıması

2.1.3. Misyon Farklılaşması

2.1.4. Dengeler

2.1.5. Kalite Politikası

2.1.6. Kalite Yayılımı

2.1.7. İçselleştirme

2.1.8. Uygunluk

2.1.9. Entegrasyon

2.1.10. Stratejik Entegrasyon

2.1.11. Performans Göstergeleri

2.1.12. Anahtar Göstergeler

2.1.13. Birim Kültürü

2.1.14. Uluslararasılaşma

2.1.15. İzleme

2.1.16. İşbirlikleri