2.1.14. Uluslararasılaşma

Birim uluslararasılaşma konusundaki stratejisi;

Üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için üniversitemizde yabancı uyruklu personel çalıştırılarak  işbirliklerini  geliştirmektedir.