Akademik Personel Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

 • Atama, yeniden atama, aylık derece, kademe ve kıdem terfilerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve takip etmek,
 • Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Personel Otomasyon Programında   işlenmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • Akademik personelden istifa ile ayrılanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek,
 • Hizmet birleştirilmesi yapılacak olanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek,
 • 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Her türlü hizmeti, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 • 2547, 2914 Sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat değişikliklerini takip etmek,
 • Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırılması ile ilgili işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • EBYS’den Gelen-Giden evrakların işlmelerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi,
 • Akademik yönetim ünvanlarına atananların işlemelerinin yapılması.
 • 2547/35.maddesi uyarınca lisansüstü işlemleri yapmak.
 • YLSY öğrencilerinin işlemlerinin yapılması.
 • Görevlendirmelerin yapılması.
 • ÜAK’dan gelen Doçentlik Sınavına başvuran adayların jürilerinde görev alan Üniversitemiz Profesörlerine gönderilen zarfların zimmetle teslim edilmeleri ve hazırladıkları Doçentlik Eser İnceleme Raporları’nın da yazımız ekinde ÜAK’ ya gönderilmesi işlemleri
 • Ders görevlendirmelerinin yapılması.
 • Hizmet birleştirme onaylarını yapmak.
 • 1416 Sayılı Kanun uyarınca atama yapmak.
 • Dosyalama işlemlerini yapmak.
 • Personel otomasyon, YÖKSİS, HİTAP, gibi programlara işe başlayanların ve bilgileri değişen personelin bilgilerinin kaydedilmesi.