İş Akış Süreçlerimiz

KADRO İLAN VE SİCİL ŞUBESİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Aile Durum Değişikliği

Akademik Kadro Aktarma

Akademik Kadro Aylık Bildirimi

Akademik Kadro İptal İhdas İşlemleri

Akademik Kadro Karşılıklı Derece Değişikliği

Akademik Kadro Taleplerinin Toplanması

Akademik Kadro Üçer Aylık Rapor

Analık İzni

Askerlik Sevk Tehiri İşlemleri

Bilgi Edinme Birimi Cevapları

Çalışma Belgesi

Emeklilik (İstekle)

Emeklilik (Malülen)

Emeklilik (Ölüm Aylığı)

Emeklilik (Yaş Haddi)

Hastalık İzni

Hizmet Belgesi

Hizmet Damgalı Pasaport

Hususi Damgalı Pasaport

İhraç Edilen ve Açığa Alınan Personel İşlemleri

İnceleme İşlemleri

Mahkeme Evrakı

Nakil Giden Personel

Öğretim Elemanı İlanı

Öğretim Üyesi İlanı

Özlük Dosyası Gönderme

Özlük Dosyası Teslim Alma

Personel Akıllı Kimlik Kartı Basımı

Rapor Kesintisi

Sendika Kurum İdari Kurul Toplantısı

Sendika Üyelik

Sendika Üyelikten Çekilme

SGK Hizmet Birleştirme

Sicil Özeti

Soruşturma İşlemleri

Ücretsiz İzin

Yetkili Sendika Belirleme Toplantısı

Yıllık İzin- Mazeret İzni

Yurt Dışı Çıkış İzni

HİZMETİÇİ EĞİTİM VE DESTEK ŞUBESİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Adaylık Eğitimi İşlemleri

Hizmetiçi Eğitim İşlemleri

Sürekli İşçi Atama İşlemleri

Sürekli İşçi Hukuk İşlemleri

Sürekli İşçilerin Medeni Durumlarına Ait İşlemleri

Sürekli İşçi Doğum Yardımı İşlemleri

Sürekli İşçi Emeklilik İşlemleri

Sürekli İşçi Kimlik Kartı Basım İşlemleri

Sürekli İşçi Sağlık İzin İşlemleri

Sürekli İşçi Ücretsiz İzin İşlemleri

Sürekli İşçi Yıllık İzin İşlemleri

Sürekli İşçilerin Aile Durumu İşlemleri

Sürekli İşçilerin Sendika İşlemleri

AKADEMİK PERSONEL ŞUBESİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1416 sayılı Kanun’a Tabi Yükümlülerin Atanması

2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi Uyarınca Ders Görevlendirmesi

2547 sayılı Kanun’un 40-A Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirilmesi

2547 sayılı Kanun’un 40-B Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirilmesi

2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi Uyarınca Geçici Görevlendirme İşlemi

Akademi Personel Terfi İşlemleri

Anabilim Dalı Başkanı Ataması

Bölüm Başkanı Ataması

Dekan Ataması

Doçentlik İntibakı

Öğrenim İntibakı (Yüksek Lisans-Doktora)

Doktor Öğretim Üyesi Atanma Süreci

Öğretim Elemanı Atanma Süreci

İDARİ PERSONEL ŞUBESİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Personel Alımı

2828 sayılı Kanun (Sosyal Hizmetler Kanunu) Kapsamında Personel Alımı

İptal İhdas İşlemi

Kurum Dışı Naklen Atama

Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonucuna (KPSS) Göre Personel Alımı

Tenkis Tahsis İşlemi

Terfi İşlemi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonucuna (EKPSS) Göre Personel Alımı 

Öğrenim İntibakı

Hizmet Birleştirme

Asalet Tasdiki

İstifa İle Ayrılma

İstifa Sonrası 657 S.K. 92. Maddesi İle Atama

Kurum İçi Görevlendirme

Müstafi Sayılma

Askerlik Hizmeti Değerlendirme

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 37 nci Maddesi İle 64 üncü Maddesinin Uygulamasına İlişkin (Sekiz Yıllık) Kademe İlerlemesi