Kadro, İlan ve Sicil Şube Müdürlüğü

Kadro, İlan ve Sicil Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 • Akademik ve İdari personelin emeklilik, nakil, istifa ve diğer ayrılış sonrası İlişik Kesme işlemlerini düzenlemek.
 • Naklen ayrılan personelin dosyalarının gönderilmesi ve nakil gelen personelin dosyalarının teslim alınması işlemlerini yürütmek.
 • Tüm personelin emeklilik işlemlerini yürütmek.
 • Yeni göreve başlayan personele Kurum Sicil Numarası vermek.
 • Akademik ve İdari personelin SSK ve Bağ-Kur’da geçen hizmetlerinin tespiti için gerekli işlemleri yürütmek.
 • Akademik ve İdari personelin askerlik süreleri, ücretsiz izinde geçen süreleri ve yurtdışında geçen sürelerinin tespitini yapmak.
 • Akademik ve İdari personelin Hizmet Belgelerini düzenlemek.
 • Akademik ve İdari personelin Çalışma Belgelerini düzenlemek.
 • Ölüm halinde personelin yakınına maaş bağlanması ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Faaliyet raporu düzenlemek.
 • Görevinden Ayrılan ve Göreve Başlayan Personelin Listelerinin Tutulması
 • Görevinden Ayrılan ve Göreve Başlayan kadrosu Rektörlüğe Bağlı Birimler ve Daire Başkanlıkları’nda olan Personelin Sigorta Giriş ve Çıkış İşlemlerin yürütülmesi.
 • EBYS İlişik Kesme İşlemlerinin yürütülmesi.
 • Emeklilik, Nakil ve İstifa İşlemleri Şefi, Sicil ve Destek Şube Müdürü, ve Personel Daire Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmak.
  Personele ait evrakların ve özlük dosyasının arşivlenmesini sağlamak.
 • Akademik ve İdari personelin gerekli disiplin yazışmalarını yapmak.
 • Bilgi Edinme Birimi yazışmalarını yapmak ve arşivlenmesini yürütmek.
 • Akademik ve İdari personelin disiplin dosyalarını muhafaza etmek ve düzenlemek.
 • Akademik ve İdari personelin Genel ve Ek Beyan Mal Bildirim Formlarını doldurmasını sağlamak ve muhafaza etmek.
 • Soruşturma geçirip ceza alan personele cezalarının işlenerek, ilgili personele tebliğ edilmesini sağlamak.
 • Soruşturma geçirip ceza alan personelin cezalarının YÖKSİS, DPB ve Otomasyon sistemlerine girişlerinin sağlamak.
 • İnceleme ile ilgili tüm yazışmaları yapmak ve arşivlenmesini sağlamak.
 • Personelin Sendika Üyeliğine başvuru formları geldiğinde Personel Otomasyon Programına bilgi girişi yapılarak listelerin güncel tutulması.
 • Personelin Sendika Üyeliğinden çekilme bildirim formları geldiğinde Personel Otomasyon Programına bilgi girişi yapılarak listelerin güncel tutulması.
 • Sendika ile ilgili genel yazışmaların yürütülmesi.
 • Yetkili sendika belirleme ve kurum idari kurulu toplantı işlemlerini yürütmek.
 • Kurum İdari Kurulu İşlemlerinin yürütülmesi.
 • 4688 Nolu Tutanagının hazırlanması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmesi.
 • Hususi ve Hizmet Pasoport İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Memuriyetten çıkarılanların işlenmesi ve bu kişilerin atanmasının yapılmaması için ilgili şube müdürlüklerini bilgilendirmek.
 • Personelin Evlilik, boşanma gibi iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Personelin Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimi yazışmalarını yapmak ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak.
 • Tüm personelin Ücretsiz İzin iş ve işlemlerini düzenlemek.
 • Personel mahkeme kararıyla ad-soyad veya yaş değişikliği (tahsis) yapmışsa, bunu ilgili mahkeme kararına göre OTOMASYON Programlarına işlemek ve ilgili birimlere bildirmek.
 • Personelin Yıllık İzin, Hastalık İzni, Mazeret İzni ve Refakat İzinlerinin iş ve işlemlerini sağlamak.