Kadro, İlan ve İstatistik Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

 • Akademik kadro sistem giriş ve takiplerinin yapılması. (YÖKSİS,DPB-E.BÜTÇE-NETİKET)
 • Akademik kadro Karşılıklı Derece Değişikliği iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
 • Akademik kadro taleplerinin toplanılması ve kadro planlaması yapılması.
 • Kadro aktarma işlemlerinin yapılması. (ÜYK- SENATO-YÖKSİS)
 • Akademik kadro iptal-ihdas işlemelerin yapılması ve sürecin yürütülmesi.
 • Akademik kadrolar için ilana çıkılacak kadroların tespitinin yapılması.
 • Akademik kadrolar için ilana çıkılacak Öğretim Üyesi kadroların hazırlıkların yapılarak Resmi Gazete’de yayımlanmasını sağlamak.
 • Resmi Gazete’de yayımlatılan Üniversitemiz Öğretim Üyesi ilanımızın Üniversitemiz Web sayfasında duyurulmasını sağlamak.
 • Resmi Gazete de yayımlanan akademik personel ilanlarına ait ödeme işlemlerini yürütmek
 • Aylık rapor kesintisi yapılacak personelin istatistiğinin tutulması ve listesinin hazırlanıp Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi.
 • Görevinden Ayrılan ve Göreve Başlayan Personelin İstatistiğinin Tutulması
 • Birim faaliyet raporu düzenlemek.
 • Kadro İlan ve İstatistik Şube Müdürü ve Personel Daire Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmak.
 • Bilgi Edinme Birimi yazışmalarını yapmak ve arşivlenmesini yürütmek.
 • 4688 Nolu Yetkili sendika belirleme işlemlerinin yürütülmesi Tutanağının hazırlanması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmesi
 • Kurum İdari Kurulu toplantı İşlemlerini ve birimlerin koordinesini sağlamak.
 • Başka Kurumlardan ihraç olan, memuriyetten çıkarılanların işlenmesi ve arşivlenmesi.
 • Üniversitemiz Akademik Personel İlanına müracaat eden adayların DPB modülünden ihraç sorgusunu yapmak ve bu kişilerin atamasının yapılmaması için ilgili şube müdürlüklerini bilgilendirmek.
 • Başka Üniversitelerden gelen Rektör, Dekan vb. Atama ve Göreve Başlama arşivlenmesi ile başka Üniversitelerden gelen mezuniyet yazışmalarının duyurulmasını sağlamak.
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından veya başka kurum/birimden istenilen geçmiş dönem personel bilgilerinin hazırlanarak cevap verilmesini sağlamak.
 • Strateji Geliştirme Başkanlığından gelen SGK Giriş ve Çıkış Bildirgelerinin dosyalanması, istatistiğinin tutulması
 • Akademik personelin gerekli disiplin yazışmalarını yapmak.
 • Hukuk Müşavirliği aracılığıyla istenilen Mahkeme Evrak hazırlıklarının yapılması ve elden teslim edilmesi.
 • Akademik personelin disiplin dosyalarını muhafaza etmek ve düzenlemek.
 • Soruşturma geçirip ceza alan akademik personelin ilgili sistemlere (DPB-YÖKSİS-NETİKET) cezalarının işlemek
 • Soruşturma geçirip ceza alan akademik personelin cezalarının güncel olarak tutulmasını sağlamak.
 • İnceleme ile ilgili tüm yazışmaları yapmak ve arşivlenmesini sağlamak.
 • Akademik Personelin Sendika Üyeliğine başvuru formları geldiğinde Personel Otomasyon Programına bilgi girişi yapılarak listelerin güncel tutulması.
 • Akademik Personelin Sendika Üyeliğinden çekilme bildirim formları geldiğinde Personel Otomasyon Programına bilgi girişi yapılarak listelerin güncel tutulması.
 • Akademik Personelin Sendika ile ilgili genel yazışmaların yürütülmesi.
 • İdari personelin gerekli disiplin yazışmalarını yapmak.
 • Hukuk Müşavirliği aracılığıyla istenilen Mahkeme Evrak hazırlıklarının yapılması ve elden teslim edilmesi.
 • İdari personelin disiplin dosyalarını muhafaza etmek ve düzenlemek.
 • Soruşturma geçirip ceza alan idari personelin ilgili sistemlere (DPB-YÖKSİS-NETİKET) cezalarının işlemek
 • Soruşturma geçirip ceza alan idari personelin cezalarının güncel olarak tutulmasını sağlamak.