6. Sonuç ve Değerlendirme

Kurumumuz dış değerlendirme sürecinden geçtiği dönemde Kalite politikası çerçevesinde gerekli iyileştirmeler yapılmış olup hizmet kalitemizin ve hızımızın yükselmesi için iyileştirmelerimiz devam edecektir.

Güçlü Yönler;

Başkanlığımız bünyesinde yürütülen işlemlerin dijital ortama aktarımı büyük ölçüde sağlanmış ve gereksiz iş yükü ile bürokrasi ortadan kaldırılmıştır. Başkanlığımıza en çok gelen talepler EBYS üzerine form halinde yerleştirilerek talep ve işlemlerin en kısa sürede sonuca kavuşması sağlanmıştır. Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklarını bilen personelin olması yapılan işlemleri pozitif anlamda etkilemektedir.

Zayıf Yönler;

Başkanlığımız bünyesinde yeterli personelin bulunmaması ile birlikte işlem yaptığımız paket programların Üniversite dışından satın alınması durumu Dairemiz işlemlerini yavaşlatmaktadır. Bilgisayarlarımız ile yazıcılarımızın çok eski olması ciddi bir zaman kaybına sebep olmaktadır.