Formlar

Kaysis Belge No                                                                                  FORMLAR
DFR-180 FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER İÇİN GİRİŞ SINAVI NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU PDF
DFR-181 FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME PDF
DFR-182 BABALIK İZNİ TALEP FORMU PDF
DFR-183 ÇALIŞMA BELGESİ TALEP FORMU PDF
DFR-184 EVLİLİK BİLDİRİMİ DİLEKÇESİ FORMU PDF
DFR-185 EVLİLİK İZNİ TALEP FORMU PDF
DFR-204 FORM-1 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN YENİDEN ATAMA RAPORU FORMU (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) PDF
DFR-204 FORM-2/A ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU (DANIŞMAN TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) PDF
DFR-204 FORM-2/B ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU (DERS SORUMLUSU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) PDF
DFR-204 FORM-2/C ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU (BÖLÜM BAŞKANI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) PDF
DFR-186 HİZMET BELGESİ TALEP FORMU PDF
DFR-188 HİZMET VE ÇALIŞMA BELGESİ TALEP FORMU PDF
DFR-191 JÜRİ ÜYELİĞİ ÜCRET TALEP FORMU PDF
DFR-190 MESLEK YÜKSEKOKULU GİRİŞ SINAVI NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU PDF
DFR-192 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN DEĞERLENDİRME FORMU PDF
DFR-194 ÖĞRETİM ELEMANI MÜRACAAT FORMU PDF
DFR-193 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU PDF
DFR-195 ÖĞRETİM ÜYESİ MÜRACAAT FORMU PDF
DFR-196 PERSONEL BİLGİ FORMU PDF  
DFR-197 PERSONEL KİMLİK KARTI TALEP FORMU PDF
DFR-220 MUVAFAKAT TALEP FORMU PDF
DFR-087 İSTİFA / YER DEĞİŞTİRME (NAKİL) / EMEKLİLİK NEDENİYLE GÖREVDEN AYRILAN PERSONELE AİT İLİŞİK KESME FORMU PDF
DFR-226 ÖGRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA  FORMU (30.03.2017 Tarihli ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’)  PDF
DFR-227  DOÇENTLİĞE ATANMA FORMU (30.03.2017 Tarihli “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”)  PDF
DFR-228  PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA FORMU A. Fen Bil., Sağlık, Ziraat ve Müh. Alan. (30.03.2017 Tarihli “Öğr. Üye. Yük. ve Ata. Yön.”)  PDF
DFR-229  PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA FORMU B. Sosyal Bilimler Alanlarında (30.03.2017 Tarihli “Öğr. Üye. Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”)  PDF
DFR-230  PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA FORMU C. Güzel Sanatlar Alanlarında (30.03.2017 Tarihli “Öğr. Üye. Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”)  PDF
DFR-231  PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA FORMU D. Tas., Mimarlık, Plan. ve Proje A. (30.03.2017 Tarihli “Öğ. Üye. Yük. ve Ata. Yön.”)  PDF
DFR-232 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLK ATANMA FORMU A. Fen Bil., Sağ., Ziraat ve Müh. Ala. (30.03.2017 Tarihli “Öğr. Üye. Yük. ve Atanma Yön.”)  PDF
DFR-233  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLK ATANMA FORMU B. Sosyal Bil. Alanlarında (30.03.2017 Tarihli “Öğr. Üye. Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”)  PDF  
DFR-234 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLK ATANMA FORMU C. Güzel San. Alanlarında (30.03.2017 Tarihli “Öğr. Üye. Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”)  PDF  
DFR-235 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLK ATANMA FORMU D. Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Proje A. (30.03.2017 Tarihli “Öğr. Üye. Yük. ve A. Yön.”)  PDF  
DFR-242 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU  PDF  
DFR-243 EĞİTİM KATILIM LİSTESİ FORMU  PDF  
DFR-244 HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS PROGRAMI FORMU  PDF
DFR-245 HİZMET İÇİ EĞİTİM YILLIK PLAN FORMU  PDF  
DFR-200 YABANCI DİL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU  PDF
DFR-201 YABANCI DİL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU  PDF