Hizmet İçi Eğitim ve Destek Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

 • Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programının hazırlanması.
 • Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitim için Eğitimcilerin görevlendirilmesi.
 • Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitimin birimlere duyurulması.
 • Hizmet İçi Eğitim konularının, eğitimi alacak personelin, eğitmenin belirlenmesi ve birimlere duyurulması.
 • Hizmet İçi Eğitim alan personelin katılım belgelerinin düzenlenip, basımının sağlanması ve personel bilgi sistemine işlenmesi.
 • Sürekli işçi kadrolarına talep işlemleri.
 • Sürekli işçi kadrolarına atama işlemleri.
 • Sürekli işçi kadrolarındaki personelin özlük dosya işlemleri.
 • Sürekli işçi kadrolarındaki personelin sendika işlemleri.
 • Sürekli işçi kadrolarındaki personelin izin işlemleri.
 • Sürekli işçi kadrolarındaki personelin PBS ve Devlet Personel Başkanlığı E-Uygulama Sisteminden takibi.
 • Sürekli işçi emeklilik işlemleri.
 • Sürekli işçi çalışma belgesi.
 • Sürekli işçilerin Aile Durum güncellemeleri.
 • Sürekli işçilerin isim-soyisim ve yaş tahsisleri.
 • Sürekli işçi kimlik kartı basım işlemleri.
 • Sürekli işçi disiplin ve ceza takibi işlemleri.
 • Tüm sürekli işçilerin emeklilik işlemlerini yürütmek.
 • Emeklilik işlemi neticesinde personelin tüm sistem ayrılışlarının yapılması.
 • TKSY Demirbaş işlemleri (KBS kullanımı ve ihtiyaç tedariği).
 • En az Yüksekokul mezunu olmak ve üç yıl hizmeti bulunmak.