2.1.13. Birim Kültürü

Birimin geçmişi ve alışkanlıkları ile kalite güvence sisteminin entegrasyonu;

Birim personellerin birbirlerine ve diğer iç ve dış paydaşlara saygı ve sevgi içerisinde üniversitemiz ve birim kalite politikamız çerçevesinde iyileştirilerek birim kültürü oluşturulmaya devam etmektedir.