2.1.6. Kalite Yayılımı

Üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planı hususunda çalışmalar da devam etmekte, yapılan çalışmalar Kalite Koordinatörlüğünün (htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.