2.1.15. İzleme

Birim uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları;

Performans göstergeleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından talep edildiği şekilde belirli periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir.