2.1.2. Strateji Yansıması

Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler,

Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçlerine ilişkin değerler,

Performans: Çalışmalar ve kaliteye yönelik beklentilere ilişkin değerler

oluşturur.