Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi(TÜBESS ) ve Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi Üzerinden Kaynak Talep Edecek Akademisyen ve Öğrencilerimizin Dikkatine!!!

Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi ve Türkiye Belge Sağlama Sistemi(KİTS VE TÜBESS)

Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) ve Türkiye belge Sağlama Sistemi (TÜBESS); tüm kütüphane/bilgi merkezleri arası kaynak paylaşımı süreçlerini çevrimiçi olarak takip etmeyi amaçlamaktadır. KİTS ve TÜBESS aracılığı ile üniversitemiz bünyesinde mevcut bulunmayan kitap, kitap bölümü, makale, tez, bildiri, elektronik kaynaklar… vb gibi materyaller platforma üye olan potansiyel tedarikçilerden sağlanmaktadır. Bugün 161 devlet ve vakıf üniversitesinin üyesi olduğu platform içinde kullanıcılarımızın da sıklıkla kaynak talep ettiği aşağıdaki kurumlar bulunmamaktadır.

Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Milli Kütüphane, İzmir Milli Kütüphane,  IRCICA, BİSAV, İSAM, AK Parti Kütüphanesi, Anayasa Mahkemesi Kütüphanesi, Irmak Okulları, İstanbul Modern Sanat Müzesi, İstanbul Sanayi Odası, Marmara Belediyeler Birliği, Nesin Vakfı, Tarım ve Köy İşleri, Türk Amerikan Derneği,  Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Bilimler Akademisi, Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat, Kadın Eserleri…vb

Kullanıcılarımız (akademisyen ve idari personel) kitap isteklerini yaptıkları katalog tarama sonucunda Kütüphane ve Bilgi Merkezimizde bulunmadığını tespit ettikten sonra kaynağın gerekli künye bilgilerini (eğer mevcutsa eser-yazar adı, ISBN… vb) gulden.cavdar@bilecik.edu.tr adresine yönlendirmeleri gerekmektedir. Talepleri sisteme girildikten sonra kullanıcı, taleplerinin tüm işlemlerini sisteme girilecek olan kurumsal e-maillerinden takip edebilirler. Kaynak bilgi merkezimize ulaştığında kullanıcı ayrıca bilgilendirilmektedir. Ayrıca istek oluşturan kullanıcıların tedarik edilen kaynaklarla ilgili aşağıdaki maddelere titizlikle uymaları gerekmektedir.

  • Talep edilen kaynağın kargo bedelinin yarısı kullanıcı tarafından ödenecektir.
  • Eser, talep eden kullanıcı tarafından teslim alınıp iade edilmelidir.
  • Eserin kullanımına Kütüphane ve Bilgi Merkezi kaynakları ile aynı oranda titizlik gösterilmelidir.
  • Eser, KİTS yetkilisi tarafından teslim edildiği gibi hasarsız bir şekilde iade edilmelidir.
  • Eğer eser herhangi bir zarara uğrar ise zararın temini kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
  • KİTS ve TÜBESS üzerinden tarafınıza temin edilen kaynakları lütfen Telif Hakları Yasasına uygun kullanınız. Eseri çoğaltıp; bütünlük ve cildine zarar vermeyiniz.
  •  Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi(TÜBESS ) tarafından akademisyen, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için temin edilen tezler ilgili taraflara teslim tutanağı imzalatıldıktan sonra verilecektir.
  • Lisans öğrencileri için KİTS ve TÜBESS sistemlerinden kaynak temini yapılmayacaktır.
  • KİTS üzerinden talep edilecek kaynak sayısı kişi başına 10 kaynak ile sınırlıdır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü