Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi(TÜBESS ) ve Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi Üzerinden Kaynak Talep Edecek Akademisyen ve Öğrencilerimizin Dikkatine!!!

* Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi(TÜBESS ) tarafından akademisyen, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için temin edilen tezler ilgili taraflara teslim tutanağı imzalatıldıktan sonra verilecektir.

*TÜBESS ve KİTS sisteminden sağlanan dokümanın kargo (varsa herhangi bir sağlama bedeli) ücretinin yarısını talep eden kullanıcı ödeyecektir.

*Lisans öğrencileri için KİTS ve TÜBESS sistemlerinden kaynak temini yapılmayacaktır.

*KİTS üzerinden talep edilecek kaynak sayısı kişi başına 10 kaynak ile sınırlıdır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü