5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik

Elektronik sistemlerin güvenilirliği Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Basılı dokümanlar birim klasörlerinde saklanmaktadır.