5.3.1. Bilgi Yönetimi

Kurumumuzda, Bilgi Yönetim Sistemi bulunmamakla beraber, birimimizin erişim yetkisi bulunan Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Üniversite Web Sistesi Yönetim Sistemi, Birim Web Siteleri İçerik Yönetim Sistemi, Duyuru Sistemi, SMS Sistemi, İhale Yayınlama Sistemi vb. gibi sistemlere erişim sağlanmaktadır. Bu sistemlerde yapılan işlemlere kullanıcı bazlı veri sağlanabilmektedir. Aynı zamanda stratejik plan, yıllık faaliyet raporları ve performans göstergeleri ile veriler raporlanmaktadır.