4.4.1. Performans

4.4.1. Performans

Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performans ölçme ve değerlendirme yöntemi;

Elde edilen mesleki tatmin, ulaşılması planlanan paydaşların tatmini ve sayısıdır.