4.3.4. Teşvikler

4.3.4. Teşvikler

Araştırma kadrosunun; araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetlerini teşvik etme yöntemi;

Ar-Ge faaliyetimiz yoktur.

4.3.4.1. Karar Yöntemleri

Teşvik için karar verme yöntemleri;

Ortak karar alınması ve uzmanlıklara uygun yetki ve görev dağılımlarının yapılması.

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri

Teşviklerin yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçları değerlendirme yöntemi;

Proje bazlı başarıyı ödüllendirme.