4.2.1. Planlama

4.2.1. Planlama

Birimin araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda araştırma-geliştirme faaliyetleri için gerekli kaynakların planlama, tedarik yöntemleri ve izlenen politikalar;

Birimimiz araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan kaynakları Rektörlük bünyesinde faaliyet gösteren ilgili birimlerden sağlanmaktadır.