2.3.3. İ.P. Bilgilendirme

İhtiyaç halinde acil olarak kararlaştırılan birim değerlendirmetoplantıları dışında birimimizin iki hafta da bir sürekli olarak yapılan değerlendirme toplantıları ile tüm iç paydaşlar bilgilendirilmekte, toplantı kararları paydaşlara yazılı olarak tebliğ edilmektedir.