Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda yeterli bir öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması, staj uygulamalarını başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.