Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev vb.) ve yarıyıl sonu sınavına (finale) tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmaları % 40, yarıyıl sonu sınavının (finalin) katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin, yarıyıl sonu sınavlarından ana tasarım dalı dersi olan proje derslerinde başarılı olabilmeleri için en az CB, yardımcı tasarım dalı derslerinden başarılı olabilmeleri için en az CC, kültür ve ortak zorunlu derslerden öğrenci ortalaması 2.00 ise başarılı olabilmeleri için en az DC-DD almaları gerekir. Öğrenci ortalaması 2.00’ın altında ise bu derslerden başarısız sayılırlar. Harf notu dağılımı;

AA   4,0

AB    3,7

BA    3,3

BB    3,0

BC    2,7

CB    2,3

CC    2,0

CD    1,7

DC    1,3

DD   1,0

FF     0,0