Program Yeterlilikleri ( Çıktıları)

Bölüm mezunları

 • Tasarım temel ilkelerini kavrayabilme,
 • Çağdaş teknolojinin oluşturulacak yeni tasarımlar üzerindeki etkisini kavrayabilme,
 • Tasarım problemlerini teşhis edebilme, tanımlama ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirme,
 • Analitik düşünce ve yenilikçi çıktılar aracılığıyla kullanıcı ihtiyaçlarını tespit edip cevaplar üretebilme,
 • Güncel tasarım, malzeme ve üretim teknolojileri ile beraber düşünebilen, araştırma ve geliştirmeye açık, yeniliklere hızlı adapte olabilecek yaklaşımlara önem veren,
 • Endüstriyel üretimin toplumsal ve çevresel etkilerine yönelik bilinç ve sorumluluk sahibi olmak, alternatifleri inceleyip geliştirebilen,
 • Sözel ve teknik iletişimde uluslararası seviyede yüksek beceri geliştirmek; yerel, genel ve tasarım kültürüne yönelik ilgiyi arttırabilmiş,
 • İyi bir tasarım için gerekli olan malzeme bilgisini edinmiş,
 • Tasarımlarını sunması için gerekli bilgisayar programlarını kullanabilen,
 • Tasarımı yapan grup içinde sorumluluk alabilen,
 • Tasarlanan ürünün üretimi esnasında gözetim ve denetim görevini üstlenebilen,
 • Üretim aşamasına geçilmeden önce ürünün maket ya da prototipini uygulayabilen,
 • Tasarımın ön koşulu araştırma becerisini kazanmış,
 • Çevresine tasarımcı algısıyla bakma alışkanlığını kazanmış,
 • İyi bir tasarım çıktısı için her şeyin gerekli bir girdi olduğunu kavramış,

olma “Yeterliliklerine” sahiptir.