Burslar

Meslek eğitimi sırasında öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilir.

Başarılı öğrenciler değişik kişi ve kuruluşlardan burs alabilirler.
İşyeri stajında ücret alabilmektedirler. Özel kuruluşlarda Tasarımcı olarak ilk işe başlayan bir kişi net asgari ücretin 3,5-4 katı civarında ücret almaktadır. Bu ücret çalıştığı alana ve işyerinin ücret politikasına göre değişmektedir. Deneyim arttıkça ücret artışı olmaktadır.

 

21.YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Web: http://www.yekuv.org/

Tel: 0212 274 15 02

Açıklama : 15 Eylül-15 Ekim arasında başvuran adaylar sıra numarasına göre mülakata alınıyor. Belli bir puanlamaya tabi tutulan adaylara daha sonra burs veriliyor. Burs alabilmek için gerekli koşullar: Öğrencinin başarılı olması, İstanbul içindeki üniversitelerin ilgili fakültelerini bu yıl kazanması ve kaydını yaptırmış olması, eğitim desteğine ihtiyacı olması, ailenin kırsal kesimde ikamet etmesi.

 

ADANA TİCARET ODASI

Web http://www.adana-to.org.tr/TR/

Tel: 0322 352 00 52

Açıklama: İktisat veya İşletme ve benzeri bölümlerde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere burs veriyor.

 

ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Web

Tel: 0212 258 61 20

Açıklama: Burslar karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor.

 

BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU

Web: http://www.sydtf.basbakanlik.gov.tr/burs.htm / 0312 424 09 47

Tel:

Açıklama: üniversitelerde okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. Başvurular ekim ayının son haftası ile kasım ayının başında yapılıyor.

 

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

Web: http://www.cev.org.tr/

Tel: 0212 297 69 79

Açıklama: ÇEV, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

 

 

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

Web: http://www.cydd.org.tr/

Tel: 0212 252 44 33

Açıklama : Burs Başvuru Koşulları: Ailenin mali durumunun yeterli olmaması, öğrenim ? harç kredisi ve Başbakanlık bursu dışında burs almıyor olmak, sigara içmiyor olmak?

 

HACI ÖMER SABANCI VAKFI

Web: http://www.vaksa.org.tr/

Tel: 0322 351 56 44

Açıklama: Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere geri ödeme yükümlülüğü olan sosyal amaçlı burslar veriyor. Burs için 15 Eylül ? 15 Ekim günleri arasında başvurulması gerekiyor.

 

HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN VAKFI

Web: http://www.husnuozyeginvakfi.org.tr/

Tel: 0212 217 04 01

Açıklama: TC vatandaşı olan, İstanbul’da bir devlet üniversitesinde okuyan, ÖSS sonuçlarına göre kendi puan türünde ilk 2000 öğrenci arasında olan, hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olan, mali desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini desteklemektedir. Koşulları uyan öğrencilerin, kendi Üniversiteleri’nin Öğrenci İşleri ve/veya burs ofislerine müracaat ederek burs başvuru formunu temin etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak üniversitelerine geri vermeleri gerekmektedir.

 

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Web: www.isov.org.tr/

Tel: 0212 293 54 18

Açıklama: Üniversite ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenlere burs veriliyor. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve vakfa bildiriyor. Teknik bölümde okuyanlara burs sağlanıyor.

 

İTO VAKFI

Web:

Tel: 0212 511 41 50

Açıklama: İstanbul Ticaret Odası Vakfı’nın verdiği burslarda aranılan şart; öğrencinin maddi imkânlarının yetersizliği ve üniversitede ekonomiyle ilgili bölümlerden birinde okuyor olmasıdır.

 

İZMİR TİCARET ODASI

Web:

Tel: 0232 441 77 77

Açıklama: Öğrenim bursu karşılıksızdır. Burs talebinde bulunan öğrencinin; bir başka kuruluştan burs almaması, ekonomik desteğe gereksinimi olması, başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve hiç başarısız dersi bulunmaması, İzmir’de ikamet ediyor olması veya İzmir’deki öğrenim kurumlarında öğrenim görmesi gerekmektedir

 

KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Web:

Tel: 0312 430 23 00

Açıklama: Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Web: http://www.meb.gov.tr/

Tel: 0312 417 50 70

Açıklama: Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

 

SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

Web:

Tel: 0212 512 18 78

Açıklama: Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3′üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.

 

SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI

Web: http://www.semayazar.org.tr/

Tel: 0312 440 16 16

Açıklama: Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor.

 

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

Web: http://tog.org.tr/

Tel: 0216 321 89 88

Açıklama: Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır.

 

TÜRK EĞİTİM VAKFI

Web: http://www.tev.org.tr/

Tel: 0212 217 58 58

Açıklama: Vakıf her yıl yurtiçindeki tüm üniversitelerden, maddi desteğe muhtaç ve başarılı yaklaşık 5000 öğrenciye burs veriyor. Burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor ve öğrenci başarılı olduğu sürece eğitim süresi boyunca verilmeye devam ediliyor. TEV burslarıyla ilgili bilgiler okullarda ilan ediliyor ve başvurular okullara yapılıyor.

 

VEHBİ KOÇ VAKFI

Web: http://www.vkv.org.tr/

Tel: 0216 531 00 00

Açıklama: Yetenekli ancak imkânları sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf haricindeki öğrencilere verilen burslar için sağlıklı, derslerinde başarılı ve devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmak gerekiyor. Burslar için seçim okul idarelerince yapılıyor. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

 

YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Web: http://www.yasar.com.tr/vakif/

Tel: 0232 482 22 00

Açıklama: Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül ? ekim aylarında yapılır.

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

Web: http://www.kyk.gov.tr/kyk/html/index.html /

Tel: 0312 363 87 70

Açıklama: Yurtiçinde tüm üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç veriliyor. Başvurular üniversite tercih formuyla yapılıyor