Hakkımızda

HAKKIMIZDA
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü; yenilikçi ürün, hizmet ve sistem tasarımlarının öğretimine odaklanmıştır. Bu alanlarda eğitim-öğretim, araştırma, girişimcilik, stratejik tasarım yönetimi ile topluma, çevreye, ulusal ve küresel paydaşların değişen ihtiyaçlarına duyarlılık çerçevesinde katkıda bulunur. Mezunlarının tasarım biliminin farklı çalışma alanlarında yetkin, verimli, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip profesyoneller olmalarını amaçlar. Program;
Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilen,
Ürün ve hizmet tasarımının temel bilgi ve becerilerine sahip,
Mesleki etik ve yasal sorumluluk sahibi, araştırmacı ve girişimci,
Tasarım ile diğer disiplinler arasında ilişkiyi anlamış ve kurabilen,
Yenilikçi düşünebilen, ürün ve hizmet tasarımı ile ilgili gelişmeleri, teknolojiyi izleyen ve kullanan,
Kendini sürekli geliştiren, yeni ve doğru bilgi ve beceriler edinen tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler.

Dört yıllık bir eğitim süresine sahip olan bu program, öğrencilerin meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası pazarlarda sosyal ve kültürel sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, özgün ve yenilikçilik içeren fikirlerini yaratıcılık ve analitik düşünce çerçevesinde değerlendirerek yeni ürün geliştirme ve tasarlamaları için gerekli donanımı vermeyi amaçlar. Bu amaç ve hedefe bağlı olarak Endüstri Ürünleri Tasarımı öğretimimizin:

Birinci Yılı: Öğrenciler temel tasarım ilke ve prensiplerini öğrenip, görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelirler. Belirli bir programa göre yapılan uygulamalarla yenilikçi yeteneklerini geliştirirler. Bu uygulamalarla çeşitli malzemeleri ve kullanım tekniklerini öğrenirler. Yapılan uygulamalarda bilinen örneklerin kopya ya da taklit edilmesi yerine, yeni buluşlarla kişisel yaratıcılığı olan çözümler üretilir.

İkinci yılı: Endüstriyel tasarım uygulama ve araştırmalarına yöneltilirler. Stüdyolarda, sürekli çalışmalarla basit proje çözümleri yaparlar. Altı haftalık yaz stajı, endüstri tesislerinde yapılır,

Üçüncü yılı: Verilen projeleri, öğrenciler, çok kapsamlı düşünerek estetik ve işlerliği bir bütün içinde çözüp, kişilik kazanmış tasarımlar ortaya koyarlar. Yaz stajı tasarım bürolarında altı haftadır,

Dördüncü yılı: Öğrenciler, verilen projeleri, önceki birikimlerine göre eksiksiz çok yönlü çözerek profesyonelce sunmaya çalışırlar.

Bu programn Bölüm ders sayısının alanlara göre dağılımı;

Dil Bilim: 10 ders (% 15)
Kültür Bilim: 2 ders (% 3)
Mühendislik Bilimleri: 10 ders (% 15)
Sanat: 4 ders (% 6)
Sosyal Bilimler: 12 ders (% 18)
Tasarım Bilimleri: 30 ders (% 44)
Toplam: 68 Ders (% 100)
Mezunlarımız firmaların AR-GE ve tasarım bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi serbest tasarımcı olarak firmalara tasarım ve yeni ürün geliştirme sürecine yönelik danışmanlık hizmeti verme gibi birçok alanda mesleklerini sürdürebilirler.