Misyon ve Vizyon

MİSYON & VİZYON 
Misyon
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü; genç, dinamik, geniş ufuklu, özgün bilgi, birikim ve deneyimlere sahip akademik kadrosu; alt yapı, atölye, laboratuar ve stüdyo olanaklarıyla kendisine beş ana başlık altında toplanan bir misyon belirlemiştir. Bunlar;
Eğitim Misyonu
 • Dünya standartlarında eğitim vererek; öğrencilerini güncel, titiz ve yenilikçi bilgilerle donatmak,
 • Tasarım problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, sistem, ürün ve süreç seçebilen, katma değeri yüksek ürünleri geliştirebilme yeteneği kazanmış, tasarladığını projelere dönüştürebilecek mezunlar yetiştirmek,
 • Öğrencilerinin akademik gelecekleri için en uygun başlangıç noktası olmak,
 • Yerel, ulusal ve uluslararası tasarım sektörünün sorunlarını çözebilecek bilgi birikimine sahip nitelikli tasarımcılar yetiştirmek,
 • Alanında öncelikli tercih edilen bölüm olmak ve uluslararası bilim dünyasında kabul gören nitelikli yayınlara ulaşmak.
Araştırma ve Geliştirme Misyonu
 • Lisans ve lisansüstü öğrencileri ile yeni tasarım ve ürün geliştirme odaklı araştırmalar yapmak,
 • Disiplinler arası çalışmalara odaklanmak,
 • Endüstriyel tasarım sorunlarını çözmeye yönelik bireysel ve grup çalışmalarına odaklanmak,
 • Fakülte ve üniversitenin gelişimine katkıda bulunacak bireysel ve grup çalışmalarına odaklanmak
Bilgiyi Yaygınlaştırma Misyonu
 • Ulusal ve uluslararası makale ve bildirilerle bilginin yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Sergi, seminer, panel, konferans ve çalıştaylar yaparak bilginin yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Kitap yayınıyla bilginin yaygınlaşmasını sağlamak,
Sinerji Misyonu
 • Üniversite ve Fakültede sinerji oluşturacak çalışmalara liderlik yapmak,
 • Bilginin yaygınlaşması programlarına liderlik yapmak,
 • Öğrenci, mezun ve öğretim üyesi ilişkilerini güncel tutarak, güçlü ve etkili çevreler oluşturmak,
Topluma Hizmet Misyonu
 • Bilecik ve çevresinin sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak;
 • Bölgesel ve ulusal düzeyde etkin bir üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak;
 • Lisans, lisansüstü düzeyde ülkenin en yetkin, yenilikçi, girişimci, bilgiye ulaşmayı öğrenmiş, sorumluluğunun gereklerini yerine getiren ve vizyon sahibi meslek insanını yetiştirmek;
 • Topluma hizmette yenilikçi ve öncü olmak;
Vizyon
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında “Geleceğin tasarımcılarını; Özgün bilimsel çalışmalar/sanatsal faaliyet, eğitim ve hizmet konularında adı olan nitelikli ve yetkin bireyler olarak yetiştirmek, gelecek odaklı çözümlere teşvik etmek ve iz bırakmak”.