Eğitim – Öğretim Yöntemleri

Eğitim – Öğretim Yöntemleri

1. Ders,

2. Tartışmalı Ders,

3. Problem Çözme/Soru ve Cevap

4. Seminer

5. Konuk Konuşmacı

6.Takım ve Grup Çalışması

7. Rapor ve/veya Sunum Hazırlama

8. Benzetim

9. Ödev

10. Gözlem

11. Vaka Çalışması

12. Beyin Fırtınası

13. Proje tasarım/yönetim