Kavram Atölyeleri

KAVRAM ATÖLYELERİ 
Kavram Atölyeleri
1.   Model  Atölyesi
Ahşap, köpük, kil ve karton maket imalatına yönelik alet ve donanımlara sahiptir.
 2.   Maket Atölyesi
 3.   Ahşap Atölyesi
 Makine parkı
1. Şerit testere,
2. Yatar daire testere,
3. Gönye burun daire testere,
4. Daire zımpara,
5. Kalınlık makinesi,
6. Testere bileme cihazı.
Atölye Çalışma Kuralları
1. Makinelere takılma riski taşıyan, saç, takı, sarkan giysiler ve benzerlerinden çalışma güvenliğine uygun biçimde kaçınılmalıdır.
2. Öğrenciler yanlarında koruyucu gözlük ve toz maskesi bulundurmalıdır.
3. Atölye çıkışında, çalışma alanları ve çevre temiz bir şekilde bırakılmalıdır.
4. Çalışma sonrasında, kullanılan masa, alet, takım, cihaz ve aksesuarları teslim alındığı şekilde temizlenmiş, kapalı durumda yerlerine bırakılmalıdır.
5. Atölye duvar ve demirbaşları boyanmamalıdır.
6. Kişisel giysiler, çantalar ve diğer eşyalar atölyede bu amaçla ayrılan yerlere bırakılmalıdır. Bu eşyaların çalışma sırasında masaların üzerinde bırakılmamasına özen gösterilmelidir.
7. Atölyede çalışırken iş gömleği giyilmesi zorunludur.
8. Kesici, delici ve yakıcı özelliği bulunan sarf malzemeleri ve aletler yaralanmalara neden olmamak için özellikle dikkatli kullanılmalıdır.
9. Makine ve aletlerde gözlenen bozukluklar, kazalara neden olabilecek aksaklıklar ve her türlü beklenmeyen durumun derhal atölye teknisyenine bildirilmesi gereklidir.
10. Çalışma ortamını bozucu davranışlardan kaçınılmalıdır.
11. Atölye dışına cihaz, takım, alet ve sarf malzemelerin çıkarılması için Fakülte Sekreterinden izin alınmalı ve atölye kayıt defteri işlenerek imzalanmalıdır.
12. Atölye içinde ders projeleri kapsamındaki işler yapılabilir. Atölye imkanlarıyla yapılmak istenen diğer çalışmalar Ders Öğretim Üyesinin bilgisi dahilinde yapılmalıdır.
İçeriğe Bağlı Dosyalar
dsc_0087.jpg 6,63 MB
dsc_0088.jpg 6,14 MB