Stüdyolar

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü; stüdyo odaklı ve kuram ve uygulama bütünselliğine sahip bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Stüdyolar öğrencilerin ders gördükleri, proje çalışmaları ve tasarımlarını yürüttükleri alanlardır. Birbirini izleyen tasarım stüdyoları pratiği destekleyen kuramsal ve uygulamalı dersler içerir.
Her sınıf bir Stüdyo’ya sahiptir. Birinci sınıfta başlayan stüdyo deneyimi, hem bireysel projelere hem takım çalışmasına yönelik zevkli bir öğrenme süreci sağlar. Birinci yıl stüdyoları, temel sanat ve tasarım ağırlıklıdır. İkinci sınıf stüdyoları, küçük ölçekli tasarım projelerinden başlayarak karmaşık projelere uzanan geniş bir yelpazede öğrencileri endüstri ürünleri tasarımı kavramları ve prensipleriyle tanıştırır. Üçüncü ve dördüncü sınıf stüdyoları ise öğrencilerin alanlarındaki farklı konularda uzmanlaşmasını amaçlar.
Stüdyolar sınıf ve derslerin içeriğine göre farklı donanımlarda ve farklı boyutlarda olup, kullanım amaçlarına her öğrenciye bir çizim masası düşecek şekilde donatılmışlardır. Ayrıca ışıklı masalarda mevcuttur. Tasarım becerisinin kazanıldığı stüdyo derslerinde öğrenciler, o güne kadar getirdikleri bilgilerin sentezini saparlar; geliştirdikleri projeleri öğretim elemanları ve tasarım profesyonellerinin katıldığı jürilere sunarlar.