5.4.1. Tedarik Kriterleri

Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik kriterleri;

  • 4734 sayılı kamu ihale kanunu ile tedarik süreci gerçekleştirilir,
  • Tedarik süreci komisyonlar tarafından ilgili formlar ve talimatlara göre yapılır,
  • Tedarik sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiştir.