3.2.7. Bilgilendirmeler

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirme yöntemi;

– Web sayfası ve internet (KIDR/C/2.7/02),