2.2.7. Ortak Hedefler

Birim lideri, amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanların hedef birliğini sağlama yöntemi;

  • İyileştirme alanlarını tespit ederek bu konuda gelişim planları yapa

  • Sonuç odaklılık,

  • Motivasyon ve gelişim sağlama, öz değerlendirme ve bireysel gelişim konusundaki disiplin,

yöntemlerini kullanmalıdır.