2.2.10. PUKO (Toplumsal)

Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;

  • Çalışmalar sürdürülüyor.