2.1.7. İçselleştirme 

Bu birimde Kalite Politikasının benimsendiğini gösteren uygulamalar;

Bölüm personeli ve öğrencilerin patent, buluş, marka ve tasarım tecil sayılarıdır.