2.1.3. Misyon Farklılaşması

Bu yaklaşım benimsenmekte;

Çünkü, bölgesel ve ulusal önceliklere uygun aynı zamanda uluslararası boyutu da göz önüne alınır.