2.1.14. Uluslararasılaşma

Birim uluslararasılaşma konusundaki stratejisi;

Üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için işbirlikleri geliştirmektir.