2.1.13. Birim Kültürü

Birimin geçmişi ve alışkanlıkları ile kalite güvence sisteminin entegrasyonu;

Birim organizasyonu 2013 yılında kalite yönetim sistemi süreçleri izlenerek oluşturulmuştur.