2.1.11. Performans Göstergeleri

Stratejik plan, misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile yürüteceği tüm faaliyetlerde; hesap verme sorumluluğu ile bağlantılı, dengeli, fayda-maliyet analizi yapılmış, güvenilir ve karşılaştırılabilir başarıları uygun yöntemlerle ölçer.