Yeni Bağ Kurulumu

Yeni bağımız, Fakültemiz Uygulama ve Araştırma Alanı’ nda 5 dekar bir alanda 28 farklı çeşit olmak üzere, Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çalkan Sağlam ve Dr. Öğr. Üyesi Hayri Sağlam nezaretinde kurulmuştur.