Komisyonlar

Piyasa Fiyat Araştırma, Tespit ve Taktir Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ (Asil)

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL (Asil)

Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER (Asil)

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL (Yedek)

Üye Arş. Gör. Murat KARAER (Yedek)

 

Fire Tespit Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ (Asil)

Üye Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap KIZIL AYDEMİR (Asil)

Üye Arş. Gör. Murat KARAER (Asil)

Üye Arş. Gör. Nurgül ERGİN (Asil)

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL (Yedek)

Üye Doç. Dr. Turgut KUTLU (Yedek)

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL (Yedek)

 

Stratejik Planlama ve İç Kontrol Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Zeki MUT

Üye Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap KIZIL AYDEMİR

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇALKAN SAĞLAM

 

Burs Müracaatlarını Değerlendirme Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap KIZIL AYDEMİR

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇALKAN SAĞLAM

 

Öğrenci Kulüplerini Değerlendirme Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY ERBAŞ KÖSE

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Yedek Üye Arş. Gör. Murat KARAER

Yedek Üye Arş. Gör. Nurgül ERGİN

 

Yatay Geçiş, Nakil ve İntibak Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY ERBAŞ KÖSE

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

 

Üniversitelerarası İşbirliği Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Turgut KUTLU

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇALKAN SAĞLAM

Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL

 

Fakülte Staj komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇALKAN SAĞLAM

 

Kalite Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Zeki MUT

Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

 

Mezuniyet ve Not tetkik Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Arş. Gör. Nurgül ERGİN

Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇALKAN SAĞLAM

Yedek Üye Arş. Gör. Murat KARAER

 

Anket Hazırlama ve Değerlendirme

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Üye Arş. Gör. Murat KARAER

Yedek Üye Arş. Gör. Nurgül ERGİN

Yedek Üye Arş. Gör. Yusuf Murat KARDEŞ

 

Ar-Ge Süreçler Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY ERBAŞ KÖSE

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇALKAN SAĞLAM

Üye Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap KIZIL AYDEMİR

 

Yönetsel Süreçler Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap KIZIL AYDEMİR

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY ERBAŞ KÖSE

Üye Arş. Gör. Murat KARAER

 

Dezavantajlı Öğrenci Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY ERBAŞ KÖSE

Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇALKAN SAĞLAM

Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

 

Uluslararası Öğrenciler Alt Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Doç. Dr. Turgut KUTLU

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL

 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇALKAN SAĞLAM

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL

Yedek Üye Arş. Gör. Murat KARAER

Yedek Üye Arş. Gör. Yusuf Murat KARDEŞ

 

Sınav Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY ERBAŞ KÖSE

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇALKAN SAĞLAM

Üye Arş. Gör. Murat KARAER

Yedek Üye Arş. Gör. Nurgül ERGİN

Yedek Üye Arş. Gör. Yusuf Murat KARDEŞ

 

Bologna Komisyonu

Unvanı-Adı-Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER Komisyon Başkanı/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birim Sorumlusu/Tarla Bitkileri Bölümü Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM Üye/Bahçe Bitkileri Bölümü Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL Üye/Biyosistem Mühendisliği Bölümü Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL Üye/Bitki Koruma Bölümü Sorumlusu