Komisyonlar

Piyasa Fiyat Araştırma, Tespit ve Taktir Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ (Asil)

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL (Asil)

Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER (Asil)

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL (Yedek)

Üye Arş. Gör. Murat KARAER (Yedek)

Fire Tespit Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ (Asil)

Üye Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap KIZIL AYDEMİR (Asil)

Üye Arş. Gör. Murat KARAER (Asil)

Üye Arş. Gör. Nurgül ERGİN (Asil)

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL (Yedek)

Üye Doç. Dr. Turgut KUTLU (Yedek)

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL (Yedek)

Stratejik Planlama ve İç Kontrol Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Zeki MUT

Üye Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap KIZIL AYDEMİR

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Burs Müracaatlarını Değerlendirme Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap KIZIL AYDEMİR

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Tufan Can ULU

Öğrenci Kulüplerini Değerlendirme Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY ERBAŞ KÖSE

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Yedek Üye Arş. Gör. Murat KARAER

Yedek Üye Arş. Gör. Nurgül ERGİN

Yatay Geçiş, Nakil ve İntibak Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY ERBAŞ KÖSE

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Üye Dr. Öğr. Üyesi Tufan Can ULU

Üniversitelerarası İşbirliği Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Turgut KUTLU

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL

Fakülte Staj komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Kalite Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Zeki MUT

Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Mezuniyet ve Not tetkik Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Arş. Gör. Nurgül ERGİN

Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Tufan Can ULU

Yedek Üye Arş. Gör. Murat KARAER

Anket Hazırlama ve Değerlendirme

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Üye Arş. Gör. Murat KARAER

Yedek Üye Arş. Gör. Nurgül ERGİN

Yedek Üye Arş. Gör. Yusuf Murat KARDEŞ

Ar-Ge Süreçler Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY ERBAŞ KÖSE

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Üye Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap KIZIL AYDEMİR

Yönetsel Süreçler Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap KIZIL AYDEMİR

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY ERBAŞ KÖSE

Üye Arş. Gör. Murat KARAER

Dezavantajlı Öğrenci Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY ERBAŞ KÖSE

Üye Arş. Gör. Yusuf Murat KARDEŞ

Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇALKAN SAĞLAM

Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Uluslararası Öğrenciler Alt Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Doç. Dr. Turgut KUTLU

Üye Dr. Öğr. Üyesi Tufan Can ULU

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Üye Dr. Öğr. Üyesi Tufan Can ULU

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL

Yedek Üye Arş. Gör. Murat KARAER

Yedek Üye Arş. Gör. Yusuf Murat KARDEŞ 

Sınav Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY ERBAŞ KÖSE

Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Üye Arş. Gör. Murat KARAER

Yedek Üye Arş. Gör. Nurgül ERGİN

Yedek Üye Arş. Gör. Yusuf Murat KARDEŞ

Bologna Komisyonu

Unvanı-Adı-Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER Komisyon Başkanı/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birim Sorumlusu/Tarla Bitkileri Bölümü Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM Üye/Bahçe Bitkileri Bölümü Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL Üye/Biyosistem Mühendisliği Bölümü Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL Üye/Bitki Koruma Bölümü Sorumlusu