Tarihçe

     Fakültemiz 04.08.2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3363 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi” adıyla kurulmuştur. Fakültemizin ismi, mevzuatla ilgili yaşanan bazı sorunlar nedeniyle, 05.06.2015 tarih ve  24377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7723 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  “Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

      Fakültemizde, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, olmak üzere toplam 6 Bölüm bulunmaktadır. Hali hazırda 4 Bölümümüz eğitim öğretime devam etmektedir. 2013-2014 Öğretim yılında Tarla Bitkileri Bölümünde Lisans eğitimine başlayan fakültemiz, 2017-2018 Öğretim yılından itibaren Ziraat Mühendisliği Programına (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri Bölümlerine) öğrenci alarak devam etmiş, 2018-2019 Öğretim yılında Biyosistem Mühendisliği Bölümüne de öğrenci alınmıştır. Hali hazırda Tarla Bitkileri Bölümünde Lisans Üstü eğitiminin de devam ettiği fakültemiz, her geçen gün artan akademik ve idari personeli, modern sınıfları, laboratuvar ve sosyal alanları, araştırma ve uygulama alanları ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.