İdari Personel

Fakülte Sekreteri

Makam Sekreteri / Personel İşleri Birim Görevlisi

Akademik Birimler Bölüm Sekreteri(Tarla Bitkileri Bölümü)

Akademik Birimler Öğrenci İşleri Birim Görevlisi

Akademik Birimler Taşınır ve Mali İşler Görevlisi / Bölüm Sekreteri (Bahçe Bitkileri Böl.-Bitki Koruma Böl.- Biyosistem Müh. )