İdari Personel

Fakülte Sekreteri

 

 

Akademik Birimler Öğrenci İşleri Birim Görevlisi

 

 

Bölüm Sekreteri (Biyosistem Mühendisliği/Tarla Bitkileri/Bahçe Bitkileri/Bitki Koruma)/Satın Alma/Taşınır ve Mali İşler Görevlisi

 

Makam Sekreteri / Personel İşleri Birim Görevlisi

 

 

Yardımcı Hizmet Personeli