İdari Personel

Fakülte Sekreteri

Makam Sekreteri / Personel İşleri Birim Görevlisi/Bölüm Sekreteri (Bahçe Bitkileri-Bitki Koruma)

Akademik Birimler Öğrenci İşleri Birim Görevlisi/Taşınır ve Mali İşler Görevlisi/Bölüm Sekreteri (Biyosistem Mühendisliği/Tarla Bitkileri)

Akademik Birimler Diğer Hizmetler Görevlileri